1. Definicje

  1. Sklep - serwis dostępny pod adresem https://sklep.utopiafps.pl świadczący usługi.

  2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

  3. MicroSMS - RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20.

  4. Usługa - Wirtualna usługa dostępna na serwerach gry.

 2. Postanowienia

  1. Klient w momencie zakupu usługi potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki. 

  2. Administracja sklepu ma prawo do zmiany regulaminu oraz wszystkich usług dostępnych w sklepie.

 3. Płatności

  1. Płatności: Przelewy/PayPal

   1. Obsługuje MicroSMS

  2. Płatności: SMS

   1. Obsługuje MicroSMS

   2. Regulamin płatności SMS https://microsms.pl/files/regulations/

 4. Reklamacje

  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, w tym celu prosimy o napisanie na adres e-mail [email protected].
  2. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z działem pomocy technicznej MicroSMS https://microsms.pl/customer/complaint/
  3. Reklamacje rozpatrywane są do 7 dni roboczych.
  4. W reklamacji prosimy o przekazanie informacji tj. Kiedy dokonano zakupu, Metoda płatności, Usługa oraz wybrany serwer.
  5. Administracja sklepu nie odpowiada za zmiany wprowadzone w grze przez jej developerów, wszelkie problemy wynikające z ich działań nie mogą być podstawą do reklamacji 
 5. Zasady użytkowania

  1. Administracja sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy które wynikły z nieprawidłowego korzystania ze sklepu.
  2. W przypadku wszelkich nieprawidłowości niebędących wynikiem błędnego korzystania ze sklepu przez klienta, prosimy o kontakt - patrz punkt Reklamacje.
  3. W przypadku złamania regulaminu usługi lub regulaminu serwera gry na którym ona obowiązuje, klientowi nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  4. Klient zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.
  5. Sklep jest w pełni automatyczny i wszystkie zakupione usługi są dostarczane na bieżąco.

Właścicielem sklepu jest Dawid Bepierszcz, Główna 28 55-330 Wilkszyn.